افراط و تفریط در موضوع هسته‌ای به مصالح نظام و مردم نیست
فریدون عباسی در دانشگاه صنعتی شیراز:
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی به موضوع برجام و مشورت خواهی دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم تا برای تحقق آن به دولت مشورت و نظر کارشناسی بدهیم، دولت روحانی دولت جمهوری اسلامی است و ما آمادگی داریم تا به این دولت نظر کارشناسی در باره انرژی هسته‌ای و برجام بدهیم و تخریب و تضعیف دولت را منصفانه نمی‌دانیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار