همه‌پرسی کردستان موجب تشنج شود، دخالت نظامی می‌کنیم
نخست‌وزیر عراق:
نخست وزیر عراق به مقامات منطقه کردستان هشدار داد اگر همه‌‌پرسی جدایی این منطقه به آشوب در این کشور بینجامد، متوسل به قدرت نظامی خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار