جایزه نوبل فیزیک امسال به چه کسی داده شد؟/ کشف حقایق تازه در مورد امواج گرانشی باعث کسب این جایزه شد
جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۷ به سه دانشمند پیشگام در آشکارسازی امواج گرانشی رسید. آنها برای نخستین بار در سال ۲۰۱۵ موفق به شناسایی این امواج شده بودند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار