روز نخست جشنواره «بال‌های کاغذی» در کتابخانه ملی برگزار شد
با حضور کودکان کار ایرانی و افغانستانی
روز اول جشنواره بال‌های کاغذی به مناسبت هفته جهانی کودک برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار