طرح تحول نظام سلامت گرفتار چالش‌های قانونی و مالی شده است
پیکانپور در پنل تخصصی بررسی چالش‌های طرح تحول نظام سلامت:
عضو انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: طرح تحول نظام سلامت متاسفانه هم اکنون گرفتار چالش‌های قانونی، مالی، نیروی انسانی، مدیریتی و اجتماعی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار