گزارش ناآرامی‌های اخیر به مردم در نمازجمعه این هفته تهران
در سخنرانی پیش از خطبه قرار است گزارش ناآرامی‌های اخیر به مردم داده شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار