ایام پراسترس امتحانات به کام دانشجویان زیرک شیرین می‌شود نه درس‌خوان!
اندراحوالات شب امتحانی‌ها؛
همه ما دوستانی داشته‌ایم که بسیار درسخوان بودند؛ اما چون نمی‌دانستند که قبل از شروع امتحان چه کنند، در ماراتن امتحانات از دانشجویان متوسط هم جا می‌ماندند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار