برنامه‌ریزی لازم برای سی‌امین یونیورسیاد دانشجویان را آغاز کرده‌ایم
دهخدا:
رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی گفت: برنامه‌ریزی لازم را برای سی‌امین یونیورسیاد آغاز کرده‌ایم و سیاست‌های فدراسیون در اعزام‌های جهانی و آسیایی واگذاری رشته‌ها به بخش‌های متقاضی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار