وضعیت ترافیکی در اولین روز هفته/ پایتخت هفته را با ترافیک سنگین شروع کرد
جانشین مرکز کنترل ترافیک این پلیس از ترافیک سنگین صبحگاهی در اولین روز هفته خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار