وزارت نیرو به اجرای موافقتنامه پاریس اعتراف کرد
وزارت نیرو در جوابیه خود معترف است پروژه‌هایی را برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای اجرا کرده، اما گفته است این پروژه‌ها طبق «برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای» (از این پس «برنامه ملی») و «فارغ از توافقات بین‌المللی» بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار