دانشگاه فنی و حرفه‌ای در المپیاد ورزشی دانشجویان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد
در رشته‌های مختلف؛
دانشجویان ورزشکار دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران با کسب ۲۰ مدال انفرادی و ۱۶۱ امتیاز در جایگاه دوم المپیاد ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور قرار گرفتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار