شهردار تهران مشخصات شناسنامه‌ای و شغلی مدیرانش را منتشر کرد
در راستای شفافیت؛
با دستور شهردار تهران، اطلاعات مدیران ارشد شهرداری تهران بر روی وبسایت شفاف دردسترس شهروندان قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار