شایعه انتقال دانشجویان دندانپزشکی از خارج کشور صحت ندارد
دانشگاه علوم پزشکی بهشتی اعلام کرد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شایعات منتشر شده درباره نحوه انتقال دانشجویان دندانپزشکی از خارج کشور را تکذیب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار