۱۳ آبان سال روز قیام دانشجویان مسلمان متعهد است
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران:
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران در بیانیه‌ای اعلام کرد: سیزدهم آبان ماه، سالروز قیام پرشکوه دانشجویان مسلمان و از برگه‌های زرین تاریخ سراسر افتخار جوانان متعهد ماست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار