هوای تهران در شرایط «سالم» قرار دارد
سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: شاخص آلودگی هوای تهران ۸۸ است و هوا در شرایط سالم قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار