تجاری سازی ۱۵۰ محصول در حوزه نانو
اسدی‌فرد در گفتگو با دانشجو:
مدیر شبکه آزمایشگاهی و فناوری‌های راهبری گفت: در پروژه‌های بزرگ دولتی و عمرانی، قانون مصوب کرده که انتخاب محصولات باید براساس فهارس بها باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار