مداخله بانک مرکزی برای تقویت ثبات خارجی اقتصاد
پیمان قربانی خبر داد؛
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: افزایش پایه پولی از طریق خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، قدرت مداخله برای تقویت ثبات خارجی اقتصاد را ایجاد کرد و بانک مرکزی در این مسیر حرکت کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار