صنایع نظامی به دانشگاه‌های قم رسید/ بسیج دانشجویی در مسیر بومی‌سازی صنعت
پرونده ویژه| نگاهی‌به‌مراکز رشددانشگاهی
ارتباط با صنایع نظامی یکی از فرصت‌های بی‌نظیر برای دانشجویان قمی است تا بتوانند توانایی و استعداد خود را در حوزه برترین تکنولوژی‌ها به بوته آزمایش بگذارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار