توجیه درازهی برای سرقت از مقاله علمی/ نقشی در این خطای غیرعمد نداشتم؛ اسم من به اجبار در مقاله نوشته شده بود!
نماینده مردم سراوان در مجلس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: در شرایط فعلی به سادگی فریب فرافکنی‌های افراد فرصت طلب و بدخواه جوانان را نخوریم تا از کوچکترین اشتباهات جوانان برای رسیدن به مقاصد شوم سیاسی خود بهره ببرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار