پیش بینی بازار مسکن در سال ۹۸
کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار‌ها در پی جهش قیمت مسکن در سال جاری، سال آینده عدم رشد قیمت و رکود غیر تورمی مسکن را شاهد خواهیم بود.