وقاحت فرانسوی؛ قبل از آمریکا سپاه پاسداران را ما تحریم کردیم
در حالی که اخیراً آقای روحانی با رئیس‌جمهور فرانسه تماس تلفنی داشت، وزیر خارجه آن کشور گفت: ما قبل از آمریکا، سپاه پاسداران ایران را تحریم کرده‌ایم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار