تصویب طرح اقدام متقابل در برابر تروریستی اعلام کردن سپاه توسط آمریکا
در کمیسیون امنیت ملی صورت گرفت؛
طرح اقدام متقابل در برابر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط ایالات متحده آمریکا در ۱۳ ماده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار