نخستین قطار از پروژه هفتاد واگن آلومینیومی مترو تهران وارد مرحله تست شد
مدیر عامل شرکت واگن‌سازی تهران از تحویل نخستین قطار پروژه هفتاد واگن آلومینیومی مترو تهران در آینده نزدیک خبر داد
ارسال نظرات
آخرین اخبار