استاندارد‌های حفاظت از ذخائر ژنتیکی ارتقاء پیدا می‌کند/ راه‌اندازی شبکه بانک‌های ژن کشور
قانعی:
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: با تشکیل شبکه بانک‌های ژن کشور، استاندارد‌های حفاظت از ذخائر ژنتیکی ایران ارتقاء پیدا می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار