جرمی هانت: حتی تصور ورود به جنگ با ایران را هم نداریم
وزیر خارجه انگلیس می‌گوید که انتظار نداریم آمریکا از ما برای ورود به یک اقدام نظامی علیه کشور دیگر درخواستی داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار