مجوز تجمع دانشجویان در اعتراض به بازداشت «شیخ زکزاکی» صادر نشد
به دلیل عدم همراهی نهادهای مربوطه؛
دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های تهران برای برگزاری تجمع مقابل سفارت نیجریه در اعتراض به بازداشت «شیخ زکزاکی» از فرمانداری درخواست مجوز کرده بودند که این مجوز صادر نشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار