وظايف وزارتخانه هاي علوم و بهداشت در طرح عفاف و حجاب
در اجراي طرح عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها علاوه بر 16 بند سياست كلي كه براي همه دستگاه‌هاي مرتبط با اجراي طرح حجاب و عفاف  ابلاغ شده است، براي هر كدام از وزارتخانه هاي علوم و بهداشت به طور جداگانه وظايف هفده گانه‌اي تشريح شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار