نفرات برتر کنکور دلشان را صابون نزنند؛ از معافیت سربازی خبری نیست! / کارت پایان خدمت در ازای پروژه تحقیقاتی
گزارش |
نفرات برتر کنکور و نخبگان با انجام یک پروژه، کارت پایان خدمت خود را دریافت خواهند کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار