مدرسه زیست فناوری در دوره تابستان مجازی برگزار می‌شود
به همت انستیتو پاستور ایران و دانشگاه تربیت مدرس؛
مدرسه ملی زیست فناوری ایران برای اولین بار در دوره تابستان به صورت مجازی توسط انستیتو پاستور ایران و دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار