تقلای آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر افتضاح دادگاه نگار قدسی‌کنی
موسوی مطرح کرد؛
سخنگوی وزارت خارجه گفت: دادگاه آمریکایی با وقوف نسبت به بی‌گناهی نگار قدسی‌کنی، حکمی برابر با دوره بازداشت صادر کرده تا افتضاح حقوقی دادستان آمریکا را بپوشاند.‌
ارسال نظرات
آخرین اخبار