انفصال چند قاضی فاسد طی هفته های اخیر
دادستان کل کشور مطرح کرد؛
دادستان کل کشور با تاکید بر برخورد با مدیران فاسد گفت: در همین یکی دو هفته اخیر پرونده ۵ یا ۶ قاضی فاسد را در محکمه عالی رسیدگی و آن‌ها را از دستگاه قضایی منفصل کردیم.
ارسال نظرات