مشکلات خوابگاه و تغذیه دانشجویان دانشگاه تهران بررسی شد
با حضور رئیس دانشگاه تهران؛
نشست اعضای شورای صنفی دانشجویی با رئیس دانشگاه تهران در راستای بررسی مشکلات تغذیه و خوابگاهی دانشجویان برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار