بسیج دانشجویی دانشگاه قم دورهمی دانشجویی را با موضوع بنزین برگزار می‌کند
امروز، دوم آذر؛
مسئول بسیج دانشگاه قم گفت: دورهمی دانشجویی با موضوع بنزین امروز، دوم آذر به همت بسیج دانشجویی در دانشگاه قم برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار