شورای نگهبان از پیروزی یا شکست افراد متضرر نمی‌شود/ اینکه بگویند نمی‌دانستیم پاسخ نمی‌شود
کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از پیروزی یا شکست افراد متضرر نمی‌شود، بلکه ضرر وقتی است که افراد ناسالم وارد مجلس شوند و مجلس ناکارآمدی داشته باشیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار