۴۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به روستا‌های خواف اعزام شدند
با هدف ایجاد فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی؛
تعداد ۴۰ نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منطقه خواف یکی از مناطق محروم کشور اعزام شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار