ثبت‌نام اردوی مشهد در دانشگاه آزاد زنجان آغاز شد
ویژه دانشجویان دختر؛
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان با همکاری معاونت فرهنگی این دانشگاه، اقدام به برگزاری اردوی زیارتی مشهد ویژه دانشجویان دختر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار