نرم‌افزار موبایلی کاربردی ناظر در دانشگاه بیرجند طراحی و معرفی شد
با هدف افزایش کیفیت نظرات مهندسان ناظر؛
نرم افزار موبایلی کاربردی ناظر، برای افزایش کیفیت و نظرات مهندسان ناظر ساختمان توسط پژوهشگران دانشگاه بیرجند طراحی و معرفی شد. ‏
ارسال نظرات
آخرین اخبار