نارضایتی ۵۱ درصدی مردم آمریکا از عملکرد دونالد ترامپ
در پی یک نظرسنجی اعلام شد؛
گرچه نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که میزان رضایت مردمی از دونالد ترامپ در آستانه سال انتخاباتی ۲۰۲۰ به ۴۹ درصد رسیده، اما میزان نارضایتی از او همچنان بیش از ۵۰ درصد است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار