سنگینی هزینه‌های سرسام‌آور داروهای وارداتی در بیمارستان‌های خصوصی بر بیماران
دبیر علمی هفتمین کنگره بین المللی مراقبت‌های ویژه ايران مطرح کرد:
دبیر علمی هفتمین کنگره بین المللی مراقبت‌های ویژه ايران گفت: كمبودهاى دارويى با وجود تحريم‌ها در بخش‌هاى ويژه اندك بوده و نكته قابل ذكر بيشتر مربوط قيمت داروها به ویژه داروهاى واراداتى است كه در مراكز خصوصى هزينه سرسام آورى به بيماران تحميل می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار