خرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز از تولیدکنندگان ایرانی
رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، از خرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز از تولیدکنندگان ایرانی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار