فیلم دیده نشده از عشق‌بازی سردار سلیمانی با نوه‌اش
وقتی حاج قاسم زبان کودکی می گشاید
در این ویدئوی تاثیرگذار و زیبا، سردار دل ها را با یک لباس ساده در حال بازی با خردسالی که گویی نوه ایشان است را می بینید که چگونه با این خردسال رفتار می کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار