علیزاده: هیچ نهاد ایرانی اتهام دست داشتن الکاظمی در ترور سردار سلیمانی را قبول ندارند
در گفتگوی زنده اینستاگرامی؛
یک کارشناس مسائل منطقه گفت: هیچ کدام از نهادهای تخصصی در ایران که به داده‌های میدانی و عملیاتی دسترسی دارند اتهام همکاری الکاظمی نامزد پست نخست وزیری عراق در ترور سردار سلیمانی را قبول ندارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار