ساختار تعیین دستمزد در شورای عالی کار ناعادلانه و غیرشفاف است
مهدیار:
معاون پژوهشی پژهشکده فرهنگ و هنر اسلامی گفت: ساختاری که برای تعیین دستمزد کارگران در قالب شورای عالی کار تشکیل می‌شود، ساختار ناعادلانه و غیرشفافی است با این وجود باید این ساختار و به تمام نمایندگان حاضر در این شورا قدرت برابر داده شود
ارسال نظرات
آخرین اخبار