دانشگاه رازی کرمانشاه بدون آزمون، دانشجو می‌پذیرد
در مقطع کارشناسی‌ارشد؛
دانشگاه رازی کرمانشاه به منظور حمایت از دانشجویان برتر در مقطع کارشناسی‌ارشد برای سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ بدون آزمون، دانشجو پذیرش می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار