نادری: رونق ساختگی بورس آخرین تیر ترکش دولت نئولیبرال است / حباب بورس خواهد ترکید و من نگران تبعات امنیتی آن هستم
منتخب مردم تهران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نوشت: رونق ساختگی بورس، آخرین تیر ترکش دولت نئولیبرال است. گذار از سرمایه داری صنعتی وتولیدی به سرمایه داری سوداگرایانه الگویی آشنا در نئولیبرالیسم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار