غفلت از رسانه‌های برون مرزی خالی کردن میدان مبارزه رسانه‌ای است
بسیج دانشجویی فرهنگیان مشهد:
هسته بین‌الملل بسیج دانشجویی پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد در اعتراض به تعطیلی شبکه‌های برون مرزی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار