اقدامات کنترلی و پیش گیری از آتش سوزی درختان و علف‌های هرز در بوستان‌ها و معابر مرکز شهر
در بخش مرکزی شهر تهران انجام شد
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ گفت: به منظور پیش گیری از احتمال آتش سوزی در بوستان‌ها و معابر بخش مرکزی شهر تهران اقدامات کنترل و پاکسازی علف‌های هرز انجام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار