نقش صندوق تامین خسارات بدنی در افزایش اعتماد به صنعت بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد:
رییس کل بیمه مرکزی گفت: صندوق تامین خسارت‌های بدنی به عنوان نهادی قوی با مدیریت علمی در کنار ارکان صنعت بیمه ایفای نقش می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار