منطقه آزاد سیستان، سراب توسعه / عملگی مدرن!
گزارش |
پروژه مناطق آزاد در کشور با شکست‌های متعددی رو به رو شده. یکی از این مناطق، سیستان است که در حال حاضر فاقد شرایط کافی برای رشد و شکوفایی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار