رشته پرستاری مراقبت‌ھای ویژه کودکان در آزمون کارشناسی ارشد فاقد مجوز پذیرش است
قابل توجه متقاضیان؛
طبق اعلام مرکز سنجش و آموزش پزشکی؛ رشته پرستاری مرقبت‌های ویژه کودکان در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی فاقد مجوز پذیرش است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار